Privacy statement

Privacyverklaring

Fenner Dunlop B.V., handelend onder de naam Dunlop Conveyor Belting, is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals opgeschreven in deze privacyverklaring. Dunlop Conveyor Belting neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wil je daarom met deze privacyverklaring informeren over hoe we met persoonsgegevens omgaan. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Privacy Officer. Je kunt contact opnemen via privacy@dunlopcb.com

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat betekent ‘verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijke persoon (een mens) die het mogelijk maken om die persoon te identificeren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld jouw naam, adres, telefoonnummer en veel andere gegevens. Onder ‘verwerken’ wordt vrijwel elke handeling met deze gegevens verstaan. Bijvoorbeeld het raadplegen, wijzigen, wissen, enzovoort.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Op Kombijdunlop.nl leggen we volgende persoonsgegevens vast voor arbeidsbemiddeling voor openstaande vacatures:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • CV;
  • Motivatiebrief.

Deze gegevens worden via de site Kombijdunlop.nl doorgestuurd naar de HR afdeling. Wij bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan.

 

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden standaard tot 3 maanden na de sluitingsdatum van de vacature bewaard waarna ze worden vernietigd.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar.

 

Welke rechten heb jij als betrokkene?

De Algemene verordening gegevensbescherming heeft als doel de rechten van betrokkenen te vergroten. Jij hebt als betrokkene het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen. Als je gebruik van een van jouw rechten wil maken of ontevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dit graag! Je kunt contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@dunlopcb.com. Je hebt ook recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, etc. tegen te gaan. Wij maken daarom gebruik van toegangscontroles in onze systemen. Onze werknemers zijn verplicht om op een correcte wijze met jouw persoonsgegevens om te gaan en moeten daarbij ons interne privacy beleid in acht nemen. De werknemers die zich bezighouden met de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn bekend met de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@dunlopcb.com.